Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
ZAMóWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia w branży kreatywnej w nowej odsłonie
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza liczne zmiany w systemie zamówień publicznych, które mają na celu zmniejszenie formalizmu, rozwinięcie wachlarzu możliwych rozwiązań przetargowych, a przede wszystkim efektywniejsze i sprawniejsze udzielanie zamówień. Na rewolucję w przepisach prawa zamówień publicznych czeka w szczególności branża kreatywna i new – tech. Nowe zamówienia publiczne Obowiązująca obecnie ustawa z dnia [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 3
Niezależnie od powyższego, prawo unijne dopuszcza także udzielanie przez Państwo Członkowskie wsparcia na realizację usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG). Pojęcie to oznacza usługi o znaczeniu publicznym, które bez wsparcia państwa nie byłyby oferowane przez przedsiębiorców lub nie byłyby wykonywane przez nich na pożądanych warunkach. Zakres tych usług zależny jest od przepisów obowiązujących w danym [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 2
Udzielanie pomocy publicznej, co do zasady, jest zakazane przez UE. Jednak pod pewnymi warunkami pomoc publiczna może być dopuszczona przez Komisje Europejską. Udzielona bez jej notyfikacji, wiąże się z koniecznością zwrotu dotowanej sumy, dodatkowo powiększonej o odsetki. Państwa Członkowskie muszą się zatem liczyć z obowiązkiem notyfikacji wsparcia finansowego lub innych form wsparcia na inwestycje w [...]


INFRASTRUKTURA
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia
W kilku kolejnych artykułach będziemy pisać o „blaskach” i „cieniach” regulacji prawnych takich jak zamówienia publiczne, pomoc publiczna, fundusze unijne, szczególne uregulowania dla procesu inwestycyjnego dotyczących tworzenia strategicznej infrastruktury energetycznej  Nawet inicjatywy z powszechnym publicznym wsparciem, zgodne z priorytetami instytucji unijnych i władz centralnych lub lokalnych, mogą spotkać się ze znacznymi utrudnieniami lub opóźnieniami inwestycji [...]