Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
ZAMóWIENIA PUBLICZNE
Nowe warunki udziału w postępowaniu
1 stycznia br. zmodyfikowano warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także wprowadzono nowe zasady w procedurze tzw. self-cleaningu. Co powinni wiedzieć na ten temat wykonawcy? W obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), ustawodawca zachował podział na obligatoryjne (wymienione w art. 108 [...]


ZAMóWIENIA PUBLICZNE
Przesłanki wykluczenia wykonawców w nowym PZP
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. O udzielenie zamówienia mogą więc ubiegać się jedynie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Obligatoryjne podstawy wykluczenia obowiązują we wszystkich postępowaniach bez względu na ich rodzaj lub wartość zamówienia. Wskazać należy, iż w obowiązującej od [...]


POMOC PUBLICZNA
Jak zostać Wykonawcą? – czyli przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pzp)
W polskim prawie pojawiły się nowe przesłanki wykluczenia. Zgodnie z nimi zamawiający może zastrzec, że nie przyjmie ofert np. od firm, które mają na koncie nienależyte wykonanie umowy zawartej w przeszłości albo naruszenie praw pracowniczych czy wykroczenia przeciwko środowisku. I to nie wszystkie zmiany.   Zacznijmy od podstaw. Co do zasady wzięcie udziału w procedurze [...]