Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
FUNDUSZE UNIJNE
„Firmy, które dostały państwowe lub unijne dotacje - co robić w obecnej sytuacji?"
Firmy powinny: dokonać analizy uzyskanego wsparcia (umów o dofinansowanie z funduszy unijnych, decyzji o wsparciu etc.) w celu zidentyfikowania ryzyk opóźnień lub innych naruszeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, w razie potrzeby, w tym zwłaszcza w związku z przepisami o sile wyższej, niemożliwości spełnienia świadczenia lub nadzwyczajną zmianą stosunków: wystąpić do właściwych organów i instytucji z [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Konflikt interesów na linii produkcyjnej
Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) toczy się obecnie precedensowa sprawa, w której nałożono 100% korekty finansowej w projekcie finansowanym z funduszy unijnych. Przedmiotem projektu było utworzenie innowacyjnej linii produkcyjnej. W powyższej sprawie NSA musi rozstrzygnąć, czy organy administracji publicznej, w tym Ministerstwo Rozwoju, wbrew praktyce Komisji Europejskiej i orzecznictwu sądów unijnych, słusznie uznały, że wybór [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Decyzja nakazująca zwrot dotacji a obowiązek zgłoszenia upadłości
W świetle niektórych orzeczeń sądowych decyzja administracyjna nakazująca zwrot dotacji ze środków unijnych wydana w pierwszej instancji i prawidłowo zaskarżona nie jest jeszcze podstawą do ogłoszenia upadłości. Taką podstawę stanowić może dopiero ostateczna decyzja wydana w tej sprawie w drugiej instancji.   Jednym z naturalnych ryzyk ponoszonych przez przedsiębiorców korzystających ze środków unijnych jest ryzyko [...]