Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
TRANSAKCJE
Obligacje przychodowe jako sposób finansowania inwestycji
Podstawą realizacji każdej inwestycji jest zapewnienie jej finansowania. Źródłem finansowania inwestycji mogą być środki własne (finansowanie własne, właścicielskie) lub środki pochodzące spoza firmy (finansowanie dłużne). Często spotykaną formą finansowania dłużnego inwestycji jest emisja obligacji. Ustawa o obligacjach przewiduje możliwość emitowania różnego rodzaju obligacji. Ciekawą kategorię stanowią tzw. obligacje przychodowe.   Jak każda obligacja, obligacja przychodowa [...]


TRANSAKCJE
Odmowa kontraktowania w świetle prawa konkurencji
W przypadku przedsiębiorców zajmujących dominującą pozycję na rynku warto odpowiedzieć na pytanie czy w każdych okolicznościach powinni oni utrzymywać lub nawiązywać stosunki handlowe, aby nie zostało to potraktowane jako bezprawna odmowa kontraktowania.  Na gruncie prawa konkurencji odmowa kontraktowania (refusal to deal) może zostać uznana za nadużycie pozycji dominującej. Jak wynika z orzecznictwa i praktyki organów [...]


TRANSAKCJE
Zatory płatnicze – pierwsze obowiązki sprawozdawcze
31 stycznia br. upłynął termin na złożenie pierwszego sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2020 r. przez duże firmy. Sprawozdania te mają być publicznie dostępne. Udostępniać będzie je Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), które poda do publicznej wiadomości zbiorcze zestawienie złożonych sprawozdań w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Obowiązek corocznego składania sprawozdań [...]


TRANSAKCJE
Pożyczka z Agencji Rozwoju Przemysłu na spłatę rat kredytowych
Przedsiębiorca, który na skutek pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19), znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może ubiegać się w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o pożyczkę refinansującą uprzednio zaciągnięty kredyt bankowy. Pożyczka może być wykorzystana na spłatę rat kredytowych w kwocie do 10 mln PLN, w okresie do 12 miesięcy, służąc w zamierzeniu poprawie płynności finansowej oraz utrzymaniu [...]


TRANSAKCJE
Nowe regulacje w zakresie kontroli inwestycji
24 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Zmiany nastąpiły wskutek uchwalenia czwartej wersji tzw. Tarczy Antykryzysowej. Na podstawie sygnalizowanych przepisów, niektóre inwestycje w polskich przedsiębiorstwach - jeżeli będą przeprowadzane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - będą wymagały uzyskania zgody Prezesa [...]