Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
INFRASTRUKTURA
Energetyczne okno Polski na świat, czyli Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.
Specustawa gazowa jako skuteczna metoda ewolucyjnej rozbudowy strategicznej infrastruktury gazowej. W 2006 roku, gdy Rada Ministrów zdecydowała o budowie terminalu LNG, rozpoczęto prace nad modernizacją polskiego systemu gazowego i dostosowanie go do planowanego terminalu. Aby kompleksowo zająć się rozbudową infrastruktury gazowej i przyśpieszyć inwestycje, postanowiono, wzorem inwestycji drogowych, uchwalić specustawę gazową. W efekcie, 24 kwietnia [...]


INFRASTRUKTURA
Nowa ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m
1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. 2018 poz. 1137). Ustawa w swoim założeniu ma uporządkować i uprościć aktualnie obowiązujące przepisy. W ocenie ustawodawcy, nie istniały powody dla istnienia skomplikowanych i różnych wymogów dla małych jednostek morskich i śródlądowych. [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Ostrożnie z pomocą publiczną w perspektywie 2014 - 2020
Jednym z najważniejszych programów w perspektywie 2014 – 2020 jest oczywiście Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIŚ 2014 – 2020), obejmujący obszary takie jak energetyka, transport, zarządzanie odpadami czy ochrona środowiska. O środkach z tego programu myślą zarówno podmioty z sektora publicznego, zainteresowane realizacją kluczowych inwestycji o znaczeniu publicznym, jak tak też [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 3
Niezależnie od powyższego, prawo unijne dopuszcza także udzielanie przez Państwo Członkowskie wsparcia na realizację usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG). Pojęcie to oznacza usługi o znaczeniu publicznym, które bez wsparcia państwa nie byłyby oferowane przez przedsiębiorców lub nie byłyby wykonywane przez nich na pożądanych warunkach. Zakres tych usług zależny jest od przepisów obowiązujących w danym [...]


FUNDUSZE UNIJNE
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia cz. 2
Udzielanie pomocy publicznej, co do zasady, jest zakazane przez UE. Jednak pod pewnymi warunkami pomoc publiczna może być dopuszczona przez Komisje Europejską. Udzielona bez jej notyfikacji, wiąże się z koniecznością zwrotu dotowanej sumy, dodatkowo powiększonej o odsetki. Państwa Członkowskie muszą się zatem liczyć z obowiązkiem notyfikacji wsparcia finansowego lub innych form wsparcia na inwestycje w [...]


INFRASTRUKTURA
Tworzenie strategicznej infrastruktury energetycznej: przeszkody i ułatwienia
W kilku kolejnych artykułach będziemy pisać o „blaskach” i „cieniach” regulacji prawnych takich jak zamówienia publiczne, pomoc publiczna, fundusze unijne, szczególne uregulowania dla procesu inwestycyjnego dotyczących tworzenia strategicznej infrastruktury energetycznej  Nawet inicjatywy z powszechnym publicznym wsparciem, zgodne z priorytetami instytucji unijnych i władz centralnych lub lokalnych, mogą spotkać się ze znacznymi utrudnieniami lub opóźnieniami inwestycji [...]